รูป ลวกจิ้ม (เลือกได้ตามต้องการ) ธรรมดา ของร้าน ข้าวต้มปลาปัญญาชน