เมนู โกวใหญ่ (Kou Yai)

ชื่อเมนูและราคา
เมนูทั่วไป
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่น้ำใส(ธรรมดา)
THB 45
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เย็นตาโฟ(ธรรมดา)
5 สั่งไปแล้ว
THB 45
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำใส(ธรรมดา)
4 สั่งไปแล้ว
THB 45
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำ(ธรรมดา)
6 สั่งไปแล้ว
THB 45
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเย็นตาโฟ(ธรรมดา)
THB 45
ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำใส(ธรรมดา)
THB 45
ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ต้มยำ(ธรรมดา)
5 สั่งไปแล้ว
THB 45
ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่เย็นตาโฟ(ธรรมดา)
THB 45
ก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นน้ำใส(ธรรมดา)
THB 45
ก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นต้มยำ(ธรรมดา)
THB 45
ก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นเย็นตาโฟ(ธรรมดา)
THB 45
ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยมอี๊น้ำใส(ธรรมดา)
1 สั่งไปแล้ว
THB 45
ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยมอี๊ต้มยำ(ธรรมดา)
1 สั่งไปแล้ว
THB 45
ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยมอี๊เย็นตาโฟ(ธรรมดา)
THB 45
ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่น้ำใส(ธรรมดา)
4 สั่งไปแล้ว
THB 45
ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ต้มยำ(ธรรมดา)
5 สั่งไปแล้ว
THB 45
ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เย็นตาโฟ(ธรรมดา)
THB 45
เกาเหลาต้มยำ(ธรรมดา)
2 สั่งไปแล้ว
THB 45
เกาเหลาเย็นตาโฟ(ธรรมดา)
THB 45
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่น้ำใส(พิเศษ)
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ต้มยำ(พิเศษ)
2 สั่งไปแล้ว
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เย็นตาโฟ(พิเศษ)
1 สั่งไปแล้ว
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำใส(พิเศษ)
1 สั่งไปแล้ว
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำ(พิเศษ)
4 สั่งไปแล้ว
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเย็นตาโฟ(พิเศษ)
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำใส(พิเศษ)
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ต้มยำ(พิเศษ)
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่เย็นตาโฟ(พิเศษ)
THB 50
ก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นน้ำใส(พิเศษ)
THB 50
ก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นต้มยำ(พิเศษ)
1 สั่งไปแล้ว
THB 50
ก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นเย็นตาโฟ(พิเศษ)
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยมอี๊น้ำใส(พิเศษ)
2 สั่งไปแล้ว
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยมอี๊ต้มยำ(พิเศษ)
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยมอี๊เย็นตาโฟ(พิเศษ)
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่น้ำใส(พิเศษ)
1 สั่งไปแล้ว
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ต้มยำ(พิเศษ)
6 สั่งไปแล้ว
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เย็นตาโฟ(พิเศษ)
1 สั่งไปแล้ว
THB 50
เกาเหลาต้มยำ(พิเศษ)
THB 50
เกาเหลาเย็นตาโฟ(พิเศษ)
4 สั่งไปแล้ว
THB 50
ข้าวเปล่า
THB 10
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
เย็นตาโฟ
เย็นตาโฟ
เล็กหมูต้มยำ
เล็กหมูต้มยำ
บะหมี่แห้ง
ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
เส้นเล็กแห้งต้มยำ
เส้นเล็กน้ำต้มยำ
เส้นเล็กน้ำต้มยำ
Load more...