รูปร้าน สวนอาหารเศรษฐศิลป์
ปิด จะเปิดในวันอาทิตย์ เวลา 09:00