1. รวมรูป ร้านอาหาร ป้าจิน หอยแครงลวก (Pa Jin Hoi Krang Luok) ซอยเท็กซัส โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ป้าจิน หอยแครงลวก ซอยเท็กซัส - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ