รูปร้าน Cowboy Bar
ปิด จะเปิดในวันเสาร์ เวลา 09:00