รูปร้าน Cowboy Bar
ปิด จะเปิดในวันอาทิตย์ เวลา 09:00