รูปร้าน เถ้าแก่ชื้อ
ปิด จะเปิดในวันพฤหัสบดี เวลา 10:00