1. ปูหลน • รสชาดดี กลางๆไม่หวานมากและไม่เค็มจัดเคียงมากับผัก จานแนะนำ ร้าน เรือนลอมฟาง
เมนูของร้าน เรือนลอมฟาง
ปูหลนรสชาดดี กลางๆไม่หวานมากและไม่เค็มจัดเคียงมากับผัก จานแนะนำ
โดยรวมใช้ได้ เหมาะสมกับราคา... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo