รวมรูป ร้านอาหาร กำนันประกอบไก่กะเต็ด (KAMNAN PRAKOP KAI KATET RESTAURANT) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน กำนันประกอบไก่กะเต็ด - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคาหรือสมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ
เมนูของร้าน กำนันประกอบไก่กะเต็ด
เมนูของร้าน กำนันประกอบไก่กะเต็ด
เมนูของร้าน กำนันประกอบไก่กะเต็ด
เมนูของร้าน กำนันประกอบไก่กะเต็ด
กำนันประกอบไก่กะเต็ด
กำนันประกอบไก่กะเต็ด
บรรยากาศ กำนันประกอบไก่กะเต็ด
เมนู กำนันประกอบไก่กะเต็ด
บรรยากาศ กำนันประกอบไก่กะเต็ด
บรรยากาศ กำนันประกอบไก่กะเต็ด
หน้าร้าน กำนันประกอบไก่กะเต็ด
กำนันประกอบไก่กะเต็ด