รูป ปูอัดนึ่งเยื่อไผ่ ของร้าน เดอะโกลด์ลีฟ The Imperial Hotel and Convention Centre Korat