รูป กระเพราเนื้อราดข้าวไข่ดาว ของร้าน ครูต้อ ฝั่งถนน ขาเข้า