เมนู ข้าวหมูแดงสุพรรณ

ชื่อเมนูและราคา
เมนูอาหารจานเดียว
ข้าวหมูแดง ธรรมดา
THB 40
ข้าวหมูแดง พิเศษ
THB 50
ข้าวหมูกรอบ ธรรมดา
THB 40
ข้าวหมูกรอบ พิเศษ
THB 50
ข้าวหมูแดงรวม ธรรมดา
THB 40
ข้าวหมูแดงรวม พิเศษ
THB 50
เมนูต้ม
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร