เมนู ครัวน้องตาล (Khrua Nong Tan Restaurant)

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
หลนปูเค็ม
หลนปูเค็ม
ปลารากกล้วยทอด
แกงคั่วหอยขม
แกงคั่วหอยขม
หลนเนื้อปูทะเล
ฉูฉี่กุ้งแม่น้ำ
ยำถั่วพู
Load more...