รูปร้าน ร้านอาหารตากหมอก สาขา1
ปิด จะเปิดในวันอังคาร เวลา 10:00