รูป หอยแมลงภู่นึ่งลวกจิ้ม ของร้าน ร้านอาหารตากหมอก