รูป แจ่วฮ้อนหมู 2ชุด100บาท ของร้าน ร้านอาหารตากหมอก