รูปร้าน ไก่ทอดลำปาง
ปิด จะเปิดในวันศุกร์ เวลา 10:30