รูปร้าน ครัวยกทะเลซีฟู้ด
ปิด จะเปิดในวันพฤหัสบดี เวลา 10:00