เมนู ลาแม (La Mer Restaurant)

หอยเชลล์เผา

3 รูป2 แนะนำ