เมนู ลาแม (La Mer Restaurant)

ปลากระพงทอดน้ำปลา

4 รูป1 แนะนำ