เมนู นพรัตน์ ภัตตาคาร (Nopparatana Restaurant)

กุ้งแม่น้ำทอดเกลือ

7 รูป8 แนะนำ