รูป ปลาหมึกนึ่งมะนาว ของร้าน อยู่เย็น หัวหิน บัลโคนี่