รูป ปลาหมึกผัดไข่เค็ม ของร้าน อยู่เย็น หัวหิน บัลโคนี่