รูป ผัดไทยมีมะเฟือง เปรี้ยวๆ ของร้าน ผัดไทยวัดท้องคุ้ง