รูป ปลาทอดตะไคร้ ของร้าน ลองดู อาหารเวียดนาม (ลาดพร้าว สาขาแรก) ลาดพร้าว