รูปทั้งหมดร้าน ร้านเล็กกะทะรั่ว ตรวจคนเข้าเมือง นนทบุรี