เมนู ข้าวซอยอิสลาม (Khao Soi Islam Restaurant)

ชื่อเมนูและราคา
ประเภทเส้น
ข้าวซอยลูกชิ้น
THB 50
ข้าวซอยมังสวิรัติ
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นเล็กลูกชิ้น
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นใหญ่ลูกชิ้น
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวน้ำหมี่ขาวลูกชิ้น
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นเล็กเนื้อสด
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นใหญ่เนื้อสด
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวน้ำหมี่ขาวเนื้อสด
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นเล็กเนื้อเปื่อย
THB 50
เส้นใหญ่เนื้อเปื่อยก๋วยเตี๋ยวน้ำ
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวน้ำหมี่ขาวเนื้อเปื่อย
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นเล็กไก่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นใหญ่ไก่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวน้ำหมี่ขาวไก่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นเล็กปลา
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นใหญ่ปลา
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวน้ำหมี่ขาวปลา
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นเล็กลูกชิ้น
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นใหญ่ลูกชิ้น
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวแห้งหมี่ขาวลูกชิ้น
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นเล็กเนื้อสด
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นใหญ่เนื้อสด
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวแห้งหมี่ขาวเนื้อสด
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นเล็กเนื้อเปื่อย
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นใหญ่เนื้อเปื่อย
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวแห้งหมี่ขาวเนื้อเปื่อย
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นเล็กไก่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นใหญ่ไก่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวแห้งหมี่ขาวไก่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นเล็กปลา
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นใหญ่ปลา
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวแห้งหมี่ขาวปลา
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวแกงไก่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวแกงลูกชิ้น
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวแกงปลา
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวแกงมังสวิรัติ
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวแขก
เส้นปลา+เนื้อปลา+ลูกชิ้นปลา
THB 60
เกี๊ยวน้ำ(ธรรมดา)ไส้ไก่
THB 60
เกี๊ยวน้ำไส้ไก่ลูกชิ้น
THB 60
เกี๊ยวน้ำไส้ไก่เนื้อสด
THB 60
เกี๊ยวน้ำไส้ไก่เนื้อเปื่อย
THB 60
เกี๊ยวน้ำไส้ไก่(ไก่)
THB 60
เกี๊ยวน้ำไส้ไก่ปลา
THB 60
เกี๊ยวแกงไส้ไก่เนื้อ
THB 60
เกี๊ยวแกงไส้ไก่(ไก่)
THB 60
เกี๊ยวแกงไส้ไก่ลูกชิ้น
THB 60
เกี๊ยวแกงไส้ไก่ปลา
THB 60
เกี๊ยวแกงไส้ไก่ทะเล
THB 60
เกี๊ยวซอยไส้ไก่เนื้อ
ข้าวซอย+เกี๊ยว
THB 70
เกี๊ยวซอยไส้ไก่(ไก่)
ข้าวซอย+เกี๊ยว
THB 70
เกี๊ยวซอยไส้ไก่ลูกชิ้น
ข้าวซอย+เกี๊ยว
THB 70
เกี๊ยวซอยไส้ไก่ปลา
ข้าวซอย+เกี๊ยว
THB 70
เกี๊ยวซอยไส้ไก่ทะเล
ข้าวซอย+เกี๊ยว
THB 70
ปาปาแซเนื้อ
เส้นข้าวกล้องปรุงเหมือนข้าวซอยมีน้ำใสและน้ำกะทิ
THB 60
ปาปาแซไก่
เส้นข้าวกล้องปรุงเหมือนข้าวซอยมีน้ำใสและน้ำกะทิ
THB 60
ปาปาแซลูกชิ้น
เส้นข้าวกล้องปรุงเหมือนข้าวซอยมีน้ำใสและน้ำกะทิ
THB 60
ปาปาแซปลา
เส้นข้าวกล้องปรุงเหมือนข้าวซอยมีน้ำใสและน้ำกะทิ
THB 60
ปาปาแซมังสวิรัติ
เส้นข้าวกล้องปรุงเหมือนข้าวซอยมีน้ำใสและน้ำกะทิ
THB 60
ปาปาแซทะเล
เส้นข้าวกล้องปรุงเหมือนข้าวซอยมีน้ำใสและน้ำกะทิ
THB 60
ประเภทข้าว
ประเภทของว่าง
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ข้าวซอยเนื้อ
ข้าวซอยเนื้อ
ข้าวหมกไก่
ข้าวหมกไก่
ข้าวซอยไก่
ข้าวซอยไก่
เนื้อสะเต๊ะ
เนื้อสะเต๊ะ
สลัดแขก
สลัดแขก
ข้าาซอยเนื้อ/ไก่ เนื้อสะเต๊ะ
Load more...