เมนู ข้าวซอยอิสลาม (Khao Soi Islam Restaurant)

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ข้าวซอยเนื้อ
ข้าวซอยเนื้อ
ข้าวหมกไก่
ข้าวหมกไก่
ข้าวซอยไก่
ข้าวซอยไก่
เนื้อสะเต๊ะ
เนื้อสะเต๊ะ
สลัดแขก
สลัดแขก
ข้าาซอยเนื้อ/ไก่ เนื้อสะเต๊ะ
Load more...