รูปร้าน ตำไทย ไก่ทอด
ปิด จะเปิดในวันพฤหัสบดี เวลา 08:00