1. รวมรูป ร้านอาหาร ร้านยืนพื้น ก๋วยจั๊บน้ำข้น (Yuenphuen) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ร้านยืนพื้น ก๋วยจั๊บน้ำข้น - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคาหรือสมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ