เมนู ข้าวซอยหนองฮ่อ (KHAO SOI NONG HO RESTAURANT)

ชื่อเมนูและราคา
รายการข้าวซอย
ข้าวซอยไก่ธรรมดา
THB 30
ข้าวซอยไก่พิเศษ
THB 40
ข้าวซอยน่องไก่ธรรมดา
THB 40
ข้าวซอยเนื้อธรรมดา
THB 40
ข้าวซอยหมูธรรมดา
THB 40
ข้าวซอยหมูพิเศษ
THB 50
ข้าวซอยลูกชิ้นหมูธรรมดา
THB 30
ข้าวซอยลูกชิ้นหมูพิเศษ
THB 40
ข้าวซอยลูกชิ้นไข่เค็มธรรมดา
THB 40
ข้าวซอยลูกชิ้นไข่เค็มพิเศษ
THB 50
ข้าวซอยเจธรรมดา
THB 40
ข้าวซอยเจพิเศษ
THB 50
ข้าวซอยรวมธรรมดา
THB 60
ขนมจีนน้ำเงี้ยวธรรมดา
THB 30
ขนมจีนน้ำเงี้ยวพิเศษ
THB 40
รายการข้าว
ก๋วยเตี๋ยว/บะหมี่
เมนูแนะนำ
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ข้าวซอยไก่
ข้าวซอยไก่
ข้าวซอยเนื้อ
ข้าวซอยเนื้อ
ขนมจีนน้ำเงี้ยว
ขนมจีนน้ำเงี้ยว
ข้าวซอยลูกชิ้นไข่เค็ม
ข้าวซอยซี่โครง
ข้าวซอยซี่โครง
ข้าวซอยไก่ มีทั้งแบบน่องและชิ้น
Load more...