1. รวมรูปร้าน ข้าวเปียกอุดร(KAO.PIAK.SEN)-สี่แยกโรงเรียนหมากแข้ง (ข้าวเปียกอุดร-สี่แยกโรงเรียนหมากแข้ง) ข้าวเปียกอุดร

รูปทั้งหมดร้าน ข้าวเปียกอุดร-สี่แยกโรงเรียนหมากแข้ง ข้าวเปียกอุดร