รูปร้าน ข้าวเปียก
ปิด จะเปิดในวันพฤหัสบดี เวลา 05:30