รูปร้าน ข้าวเปียก
ปิด จะเปิดในวันอังคาร เวลา 05:30