รูป ข้าวขาหมู40 บาท ของร้าน ร้านขาหมูเชียงดาว (เจ้าเก่า)