รูป ลูกชิ้นปลาลวก ของร้าน หนึ่งปูม้า - ทะเลเผา สาขา 1 รามคำแหง 24 แยก 2