รูปร้าน Bakery I do
ปิด จะเปิดในวันจันทร์ เวลา 08:00