รูปร้าน Bakery I do
ปิด จะเปิดในวันอังคาร เวลา 08:00