รูป มันเชื่อมแกะสลักราดกะทิ ของร้าน ครัวอาจารย์สายหยุด