1. รวมรูป ร้านอาหาร ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง (JIA TONG HENG RESTAURANT) ฟ้าฮ่าม โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง ฟ้าฮ่าม - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ