1. รวมรูป ร้านอาหาร ก๋วยจั๊บช้างม่อยตัดใหม่ (CHANG MOI TAT MAI NOODLE) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ก๋วยจั๊บช้างม่อยตัดใหม่ - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ