รูปทั้งหมดร้าน อะมาทิสสิโม คาเฟ่ (ร้านใหม่อยู่ที่รามคำแหง) สาขาสัมมากร (มีสาขาเดียว)