รูป Escargots au beurre a Cail. ของร้าน โอเบอร์จีน เรสเตอร์รองท์