เมนู Baan Lungsom Homemade Bakery & Restaurant Chiang Mai (บ้านลุงสม) เชียงใหม่

ชื่อเมนูและราคา
ITALIAN SODA & SMOOTHIE
Kiwi Soda
THB 60
Honey Lemon Soda
THB 60
Blueberry Soda
THB 60
Mango Soda
THB 60
Green Apple Soda
THB 60
Strawberry Soda
THB 60
Peach Soda
THB 60
Lychee Soda
THB 60
Kiwi Smoothie
THB 75
Strawberry Smoothie
THB 75
Blueberry Smoothie
THB 75
Kiwi with Yogurt
THB 75
Mango Smoothie
THB 75
Peach Smoothie
THB 75
Strawberry with Yogurt
THB 85
Blueberry with Yogurt
THB 85
Smoothie with Yogurt
THB 85
Mango with Yogurt
THB 85
Peach with Yogurt
THB 85
BEVERAGES