เมนู Babette’s The Steakhouse (บาเบตต์) Hotel Muse Bangkok

Lobster & Crab Bisque

11 รูป8 แนะนำ