1. รวมรูป ร้านอาหาร บิ๊ก มามา พิซเซอเรีย (Big Mama Pizzeria) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน บิ๊ก มามา พิซเซอเรีย - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ