รูป บะหมี่น้ำมันงา ของร้าน ไส้กรอกเยอรมัน ไร่บรรทิพา สวนผึ้ง