รูป ไข่กระทะ ของร้าน Cavalry Café Cavalry Center, Adisorn Military Camp