เมนู ขาหมูเจริญแสง (Chareon Sang) สีลม

ชื่อเมนูและราคา
อาหารจานหลัก
ขาหมูใหญ่ ขาละ
269 สั่งไปแล้ว
THB 280
ขาหมูเล็ก ขาละ
324 สั่งไปแล้ว
THB 140
คากิ ขาละ
368 สั่งไปแล้ว
THB 60
ข้อกิ
ข้อกิ
17 แนะนำ248 สั่งไปแล้ว
THB 60
ขาหมู
ขาหมู
30 แนะนำ140 สั่งไปแล้ว
THB 50
ข้าวเปล่า
243 สั่งไปแล้ว
THB 10
เครื่องดื่ม
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ขาหมู คากิ
ขาหมู คากิ
ขาหมูเนื้อหนัง
ขาหมูเนื้อหนัง
ข้าวขาหมู
ข้าวขาหมู
ขาหมู
ขาหมู
ข้อกิ
ข้อกิ
คากิ
คากิ
Load more...