รูป บักกุ๊ดเต๋ ของร้าน โชคดี แต่เตี้ยม ตัวเมืองหาดใหญ่ 1