รูป หมูผสมกุ้งสับหน้าไข่กุ้ง ของร้าน โชคดี แต่เตี้ยม ตัวเมืองหาดใหญ่ 1