เมนู ข้าวเหนียวมูน ช.ศรแก้ว (Cho Sornkaew)

ชื่อเมนูและราคา
Recommended
ข้าวเหมีวยมูนขาว
recommended
THB 240
ข้าวเหนีวยมูนขาวเครึ่องโล
recommended
THB 120
ขนมหวาน
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ข้าวเหนียวมะม่วง
ข้าวเหนียวมะม่วง
ข้าวเหนียวมูน
ข้าวเหนียวมูน
ข้าวเหนียวมูน 9 สี
ข้าวเหนียวมูน 9 สี
ข้าวเหนียวสังขยา
ข้าวเหนียวสังขยา
ข้าวเหนียวมูล
ข้าวเหนียวมะม่วงแฟนซี
Load more...