รูป Maguro steak with lemon sauce ของร้าน คอปเปอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บุฟเฟ่ต์